Nowoczesny portal www z dostępem do danych kadrowych

XEMI ePracownicy uwalnia Działy HR z wielu uciążliwych obowiązków. To idealne rozwiązanie dedykowane menedżerom średniego szczebla oraz ich pracownikom.

Idea XEMI ePracownicy

XEMI ePracownicy wspiera menedżerów średniego szczebla w procesie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez ekspresowy wgląd do danych kadrowych podległych pracowników, rejestrowanie informacji związanych z podwładnymi oraz ich sprawne aktualizowanie. Pracownikom umożliwia dostęp do ich danych osobowych i informacji dotyczących zatrudnienia, bez ciągłego angażowania Działu HR.

PANEL KIEROWNIKA

dostęp do danych podległych pracowników z każdego miejsca i o każdej porze, tworzenie grafików, zespołowe karty pracy, powiadomienia, ...

PORTAL PRACOWNIKA

dostęp do danych dotyczących zatrudnienia, grafiki, wnioski urlopowe, paski wynagrodzeń i PITy, zadłużenia powiadomienia, ...

DZIAŁ KADR

automatyczny zapis danych z portalu XEMI ePracownicy w systemie kadrowo-płacowym.

Korzyści

Usprawnienie pracy poprzez intuicyjne tworzenie grafików , powiadomienia, wgląd do danych podwładnych z każdego miejsca i o każdej porze.

Odciążenie Działu HR dzięki eliminacji ciągłych „wycieczek” i telefonów pracowników

Brak konieczności przepisywania grafików, kartek i e-maili - system eksportuje dane do systemu kadrowo-płacowego

Eliminacja pomyłek – system wychwytuje błędy podczas wprowadzania danych do grafików.

Koniec z rozdawaniem pasków wynagrodzeń i PIT-ów – system automatycznie odnotowuje odbiór PIT-u przez pracownika.

Automatyczne powiadomienia w panelu, na telefon lub e-mail o terminach ważności badań pracowników, szkoleń BHP, czy o kończących się umowach o pracę.

Skuteczna ochrona danych osobowych – każdy pracownik ma dostęp jedynie do swoich danych, kierownik zaś tylko do danych swoich podwładnych.

Optymalizacja obiegu informacji w firmie, bez ryzyka błędów w przekazywanych komunikatach.

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo danych

dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom i kopiom zapasowym wykonywanym na bieżąco.

dostęp z każdego miejsca i o każdej porze - wystarczy Internet

w modelu SaaS - bez inwestowania w infrastrukturę

jako część naszego autorskiego rozwiązania kadrowo - płacowego XEMI Pracownicy

zintegrowany z dowolnym systemem kadrowo-płacowym

posiada procedury sprawdzające zgodne z zasadami zawartymi w Kodeksie Pracy

XEMI ePracownicy wspiera menedżerów średniego szczebla w procesie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez ekspresowy wgląd do danych kadrowych podległych pracowników, rejestrowanie informacji związanych z podwładnymi oraz ich sprawne aktualizowanie.

Sprawdź, umawiając się na bezpłatną prezentację

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Merinosoft Sp. z o. o., 15-467 Białystok, ul. Poleska 61 tel.: 85 66 44 777, fax: 85 66 44 778, email: poczta@merinosoft.com.pl, NIP: 5420000245. Więcej informacji na temat przetwarzania znajdziesz na stronie: https://xemi.pl/polityka-prywatnosci. Nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je tylko po to, by skontaktować się z Tobą w celu ustalenia terminu prezentacji XEMI ePracownicy.


PANEL KIEROWNIKA

DANE PRACOWNIKÓW

Kierownik ma wgląd jedynie do danych swoich podwładnych, tj.: danych teleadresowych, informacji na temat aktualnego zatrudnienia, historii zatrudnienia, składników wynagrodzenia, terminów badań, szkoleń oraz uprawnień, a także powierzonego wyposażenia.

NIEOBECNOŚCI

Przełożony ma dostęp do informacji o nieobecnościach pracownika, wykorzystanym, pozostałym i zaległym urlopie, zwolnieniach, dniach opieki nad dzieckiem. Może akceptować elektroniczne wnioski urlopowe złożone przez pracownika.

GRAFIKI I CZAS PRACY

Portal kierownika to proste i ergonomiczne narzędzie do tworzenia planów pracy, zawierające mechanizmy weryfikujące poprawność wprowadzanych danych zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Pracy.

ZESPOŁOWE KARTY PRACY

Na podstawie zarejestrowanych danych, system automatycznie generuje zespołowe karty pracy. Umożliwia definiowanie własnych pozycji na takiej karcie np. premie, dodatki oraz eksport tych danych do systemu kadrowo-płacowego.

POWIADOMIENIA

System automatycznie informuje kierownika o wygenerowanych przez pracownika wnioskach urlopowych, kończących się umowach o pracę, badaniach okresowych i szkoleniach BHP.

Pracownikom umożliwia dostęp do ich danych osobowych i informacji dotyczących zatrudnienia, bez ciągłego angażowania Działu HR – wnioski urlopowe, grafiki pracy, paski wynagrodzeń, PITy, badania i szkolenia czy wyposażenie.

PORTAL PRACOWNIKA

DANE OSOBOWE

Pracownik ma wgląd do swoich danych teleadresowych oraz informacji na temat zatrudnienia. Niektóre z nich może aktualizować za pomocą dostępnych na portalu formularzy.

NIEOBECNOŚCI

Pracownik ma dostęp do kompletnych informacji o ilości pozostałych dni urlopu oraz przysługujących dni opieki nad dzieckiem. Ma także wgląd do całej historii nieobecności w pracy.

WNIOSKI URLOPOWE

W panelu pracownik może generować wnioski urlopowe, które pojawiają się w aplikacji u przełożonego, a po akceptacji także w systemie HR.

GRAFIKI I CZAS PRACY

Przejrzyste plany pracy i wgląd do informacji o rzeczywiście przepracowanych godzinach. Możliwość wyboru widoków: miesięczny lub tygodniowy oraz ich wydruk.

PASKI WYNAGRODZEŃ I PIT-Y

System umożliwia pobranie i wydrukowanie pasków wynagrodzeń i PIT-ów wygenerowanych przez system kadrowo-płacowy.

ZADŁUŻENIA

Pracownik ma wgląd do swoich aktualnych zadłużeń: pożyczek, alimentów, długów komorniczych. Widzi, jakie kwoty spłacił, a jakie pozostały jeszcze do uregulowania.

POWIADOMIENIA

System powiadamia pracownika o akceptacji lub odrzuceniu wniosku urlopowego, kończących się umowach, badaniach okresowych i szkoleniach BHP. Informuje go również o wygenerowaniu paska wynagrodzeń i PIT-u.

Nasze rozwiązania

Jesteśmy producentem oprogramowania IT. Setki wdrożeń systemu ERP oraz aplikacji mobilnych w całym kraju sprawiły, że dziś możemy nazwać siebie ekspertem. Świadomie i z pełną odpowiedzialnością razem z użytkownikiem uczestniczymy w procesie wdrożenia rozwiązań.
Administratorem Twoich Danych osobowych jest Merinosoft Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Poleskiej 61. Kontakt: 85 66 44 777, odo@merinosoft.com.pl.
Wypełniając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie: https://merinosoft.pl/polityka-prywatnosci