Nowoczesny portal www z dostępem do danych kadrowych

XEMI ePracownicy uwalnia Działy HR z wielu uciążliwych obowiązków. To idealne rozwiązanie dedykowane menedżerom średniego szczebla oraz ich pracownikom.
PANEL KIEROWNIKA

XEMI ePracownicy wspiera menedżerów średniego szczebla w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (tworzenie grafików i planów pracy, automatyczne powiadomienia o istotnych sprawach kadrowych).

PORTAL PRACOWNIKA

Pracownicy mają dostęp do informacji dotyczących zatrudnienia, wniosków urlopowych, grafików pracy, pasków wynagrodzeń, PIT-ów, terminów badań, szkoleń, uprawnień itp.

DZIAŁ KADR

Dzięki integracji z dowolnym systemem kadrowo-płacowym dział HR otrzymuje dane (wnioski urlopowe, plany pracy, informacje o zmianie danych teleadresowych i numerów kont bankowych) na bieżąco.

Korzyści

wzrost komfortu pracy kierowników - intuicyjne tworzenie grafików pracy, wychwytywanie błędów podczas planowania grafików pracy podległym pracownikom (kontrola reguł planowania pracy wynikających z Kodeksu Pracy)

mobilność - dostęp przez Internet

optymalizacja obiegu informacji w firmie - integracja z systemami kadrowo-płacowymi

informacje na czas - automatyczne powiadomienia w panelu, na telefon lub e-mail o terminach ważności badań pracowników, szkoleniach BHP, czy kończących się umowach o pracę

odciążenie działu HR i jednocześnie wzrost komfortu pracowników przez brak konieczności osobistych wizyt

ochrona danych - każdy pracownik ma dostęp jedynie do swoich danych, kierownik zaś tylko do danych swoich podwładnych.

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo danych

dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom i kopiom zapasowym wykonywanym na bieżąco.

dostęp z każdego miejsca i o każdej porze - wystarczy Internet

w modelu SaaS - bez inwestowania w infrastrukturę

jako część naszego autorskiego rozwiązania kadrowo - płacowego XEMI Pracownicy

zintegrowany z dowolnym systemem kadrowo-płacowym

posiada procedury sprawdzające zgodne z zasadami zawartymi w Kodeksie Pracy

XEMI ePracownicy wspiera menedżerów średniego szczebla w procesie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez ekspresowy wgląd do danych kadrowych podległych pracowników, rejestrowanie informacji związanych z podwładnymi oraz ich sprawne aktualizowanie.

Sprawdź, umawiając się na bezpłatną prezentację

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Merinosoft Sp. z o. o., 15-467 Białystok, ul. Poleska 61 tel.: 85 66 44 777, fax: 85 66 44 778, email: poczta@merinosoft.com.pl, NIP: 5420000245. Więcej informacji na temat przetwarzania znajdziesz na stronie: https://xemi.pl/polityka-prywatnosci. Nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobowych. Przetwarzamy je tylko po to, by skontaktować się z Tobą w celu ustalenia terminu prezentacji XEMI ePracownicy.


PANEL KIEROWNIKA

GRAFIKI I CZAS PRACY

Portal kierowniczy pozwala na tworzenie grafików planu pracy, które zawierają mechanizmy weryfikujące poprawność wprowadzanych danych zgodne z zasadami ujętymi w Kodeksie Pracy. System ewidencjonuje dane o czasie pracy (możliwość integracji z systemem RCP). Umożliwia wgląd do szeregu podsumowań, wydruk harmonogramu czasu pracy oraz listy obecności, a co najważniejsze eksport tych danych do systemu kadrowo-płacowego.

WNIOSKI URLOPOWE

Docenianą zaletą portalu jest możliwość akceptacji elektronicznych wniosków urlopowych złożonych przez pracowników. Przełożony ma dostęp do informacji historycznych dotyczących nieobecności i urlopów podwładnych.

ZESPOŁOWE KARTY PRACY

Zarejestrowane w systemie dane umożliwiają automatyczne generowanie zespołowych kart pracy. System umożliwia również definiowanie własnych pozycji na takiej karcie np. premie, dodatki, oceny oraz eksport tych informacji do systemu kadrowo-płacowego.

POWIADOMIENIA

Kierownik automatycznie (SMS, e-mail, portal) otrzymuje informacje o wygenerowanych przez pracownika wnioskach urlopowych, kończących się umowach o pracę, badaniach okresowych, szkoleniach BHP i uprawnieniach.

ZASTĘPSTWA

Kierownik może w systemie XEMI ePracownicy wyznaczyć swojego zastępcę, który będzie zarządzał podwładnymi podczas jego nieobecności.

WIADOMOŚCI

Dzięki XEMI ePracownicy menedżerowie oraz osoby z działu kadr mogą w prosty i szybki sposób, za pomocą modułu Wiadomości wysyłać komunikaty pracownikom.

Pracownikom umożliwia dostęp do ich danych osobowych i informacji dotyczących zatrudnienia, bez ciągłego angażowania Działu HR – wnioski urlopowe, grafiki pracy, paski wynagrodzeń, PITy, badania i szkolenia czy wyposażenie.

PORTAL PRACOWNIKA

DANE OSOBOWE

Pracownik ma wgląd do swoich danych teleadresowych oraz informacji na temat zatrudnienia. Niektóre z nich może aktualizować za pomocą dostępnych na portalu formularzy.

NIEOBECNOŚCI

Pracownik ma dostęp do kompletnych informacji o ilości pozostałych dni urlopu oraz przysługujących dni opieki nad dzieckiem. Ma także wgląd do całej historii nieobecności w pracy.

WNIOSKI URLOPOWE

W panelu pracownik może generować wnioski urlopowe, które pojawiają się w aplikacji u przełożonego, a po akceptacji także w systemie HR.

GRAFIKI I CZAS PRACY

Przejrzyste plany pracy i wgląd do informacji o rzeczywiście przepracowanych godzinach. Możliwość wyboru widoków: miesięczny lub tygodniowy oraz ich wydruk.

PASKI WYNAGRODZEŃ I PIT-Y

System umożliwia pobranie i wydrukowanie pasków wynagrodzeń i PIT-ów wygenerowanych przez system kadrowo-płacowy.

ZADŁUŻENIA

Pracownik ma wgląd do swoich aktualnych zadłużeń: pożyczek, alimentów, długów komorniczych. Widzi, jakie kwoty spłacił, a jakie pozostały jeszcze do uregulowania.

POWIADOMIENIA

System powiadamia pracownika o akceptacji lub odrzuceniu wniosku urlopowego, kończących się umowach, badaniach okresowych i szkoleniach BHP. Informuje go również o wygenerowaniu paska wynagrodzeń i PIT-u.

Nasze rozwiązania

Jesteśmy producentem oprogramowania IT. Setki wdrożeń systemu ERP oraz aplikacji mobilnych w całym kraju sprawiły, że dziś możemy nazwać siebie ekspertem. Świadomie i z pełną odpowiedzialnością razem z użytkownikiem uczestniczymy w procesie wdrożenia rozwiązań.
Administratorem Twoich Danych osobowych jest Merinosoft Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Poleskiej 61. Kontakt: 85 66 44 777, odo@merinosoft.com.pl.
Wypełniając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie: https://merinosoft.pl/polityka-prywatnosci